Wat is een schadeverzekering precies?Een schadeverzekering wordt zoals de naam reeds doet vermoeden afgesloten voor een situatie waarbij je te maken zou kunnen krijgen met een grote schade. Een aantal bekende voorbeelden van schadeverzekeringen zijn bijvoorbeeld de brandverzekering, transportverzekering, reisverzekering en de WA casco autoverzekering. Iedere verzekering die als doel heeft om een bepaalde schade te vergoeden noemen we een schadeverzekering.

Wanneer krijg ik een vergoeding bij een schadeverzekering?

Wanneer je in een situatie terechtkomt waarin je schade hebt geleden en de situatie door één van de verzekeringen gedekt wordt, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding. In dat geval zal een deskundige van de verzekeringsmaatschappij nagaan welke schade er is geleden. De deskundige kijkt ook of de verzekering daar al dan niet voor van toepassing is en voor welk bedrag je een vergoeding krijgt. Let daarom altijd goed op de voorwaarden van de verzekering in kwestie. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld altijd opgenomen wat gedekt wordt, welke premie je moet betalen en welk bedrag er maximaal uitgekeerd kan worden.

Wat wordt niet gedekt door een schadeverzekering?

Hou er daarnaast eveneens rekening mee dat voor bijna alle schadeverzekeringen bepaalde schadegevallen worden uitgesloten. Dit zijn bijvoorbeeld natuurrampen die niet worden gedekt door een verzekering. Schade door bijvoorbeeld overstromingen of een vulkaanuitbarsting worden nooit gedekt. Tenslotte is het van groot belang dat je je verzekeringen steeds op tijd betaalt. Wanneer er zich een schadegeval voordoet in een periode waarin je vergeten bent de verzekering te betalen dan kan de verzekeringsmaatschappij in kwestie de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor een eventuele vergoeding.

Kan ik meerdere verzekeringen afsluiten voor een specifiek schadegeval?

Het is in principe mogelijk om verschillende verzekeringen af te sluiten tegen één en hetzelfde potentiële schadegeval. Toch is dit in principe verloren geld, want je kunt slechts één keer worden uitbetaald. De beide verzekeringsmaatschappijen waarbij je een dergelijke verzekering hebt afgesloten zullen dan onderling uitvechten wie het bedrag nu moet uitbetalen. Het kan ook gebeuren dat de verzekeraars onderling beslissen de kosten te delen en dat je dus uitbetaald krijgt van zowel verzekeraar A als verzekeraar B.

Hoeveel krijg ik?

Je kunt nooit meer terugkrijgen dan de effectieve waarde van bijvoorbeeld de  inboedel die in vlammen is opgegaan of de auto die total loss is. Daarnaast maak je de procedure er alleen maar moeilijker op, want het zal enige tijd kosten alvorens de verzekeringsmaatschappijen er onderling uit zullen komen. Een enkele verzekering voor een bepaald schadegeval is dan ook meer dan voldoende.